Edukacija proizvođača o orezivanju papaka kod goveda

Poljoprivredna stanica Senta je organizovala 23.01.2007. godine predavanje na temu "Prevencija ekonomski važnih bolesti- dijagnostika hromosti, preventivna i kurativna obrada papaka kod krava". Predavanje je organizovano u saradnji sa Veterinarskom ambulantom "Bulevar" iz Niša. Predavanje je održano u sali Mesne zajednice "Centar" u Senti sa početkom u 10 časova. Predavanju je prisustvovalo 20 proizvođača mleka sa teritorije rada Stanice. Posle predavanja je organizovana praktična obuka na kojoj je prikazano na koji se način pravilno orezuju papci kod goveda. Praktičan rad je prikazan na farmi goveda odabranog proizvođača Zoltana Kovača iz Malih Pijaca. Prisutni proizvođači su izrazili zadovoljstvo onim što su čuli i videli u vezi sa problematikom održavanja papaka.
dipl.ing.Josip Češljar