IPARD II Mera 7

АКТУЕЛНИ ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА           ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

 

 

Рок за подношење  захтева за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања ( Мера 7 ) продужен је до 30.октобра 2020.г.

Подршка кроз ИПАРД ( Мера 7 ) усмерена је на рурални туризам због постојања дуге традиције и великог потенцијала ( природна богатства, богато културно наслеђе, специфична храна ) и потребе за даљим развојем тог сектора. Како су рурална подручја све траженија места за одмор она престају да буду само место пољопривредне производње већ и место одређене врсте потрошње. Ово пружа могућност у стварању додатног прихода и побољшања услова живота а самим тим и смањења одлива становништва из ових подручја.

Спектар инвестиција је веома широк. Од изградње, реконструкције и опремања објеката за смештај и дегустацију хране и пића, преко изградње терена за рекреацију до израде web сајта за приказ угоститељско – туристичке понуде.

Право на подстицаје остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и  налази се у активном статусу.

Након реализације инвестиције корисник може да оствари подстицаје у износу  до   65% вредности прихватљивих трошкова,  умањених за износ пореза на додату вредност, односно најмање 5.000 евра до највише 300.000 евра по захтеву без обзира на укупну вредност инвестиције.

Захтев за одобравање пројекта подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за аграрна плаћања. Све информације се могу добити на бројеве контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100 или 011/3020101 сваког радног дана од 7.30  до 15.30 часова

 

Љиљана Малетић, дипл. ецц  

                                                                                                                   ПСС Зрењанин