PSS Ruma-"Dani jabuke 2020"

DodatakVeličina
PDF icon ДАНИ ЈАБУКЕ 2020.pdf1.1 MB

„ДАНИ ЈАБУКЕ 2020.“

                У  организацији ПСС Рума, у петак 02.10.2020. је одржана манифестација чији је циљ промоција сремског региона као значајног подручја за производњу јабуке, развој сеоске средине интензивирањем производње и јачање конкурентности малих произвођача.

На овогодишњој манифестацији је истакнут значај везе између науке и праксе, јер је технологија толико напредовала, да од произвођача који желе да се баве овом производњом, тражи много више знања.

Савремени интензивни засади јабуке захтевају не само велика инвестициона улагања, него и познавање целокупног технолошког процеса производње.

У производњу се уводе висококвалитетне и продуктивне сорте, које захтевају одговарајућу заштиту и примену агротехничких и помотехничких мера.

Данас је за успешно бављење производњом јабуке неопходно, како шире теоријско знање, тако и практичо искуство. Морају се знати специфични захтеви појединих сорти за агроеколошким условима, вегетативно и генеративно размножавање, примена биљних регулатора раста, формирање облика круне, наводњавање, минерална исхрана, калемљење, подмлађивање, прекалемљивање, избор опрашивача, заштита воћака од проузроковача болести и штеточина, итд.

Произвођачи морају да имају свестрана знања из физиологије, ботанике, екологије, агрохемије, како би имали теоретску основу за успешну практичну делатност.

То је предуслов који мора да се испуни како би се технологија ове воћне врсте унапредила и подигла  на виши ниво. Само ако су сви фактори који утичу на воћарску производњу усклађени са агро- и помотехничким мерама, може се очекивати значајан принос воћа.

У оквиру манифестације је организована изложба и дегустација овогодишњих производа, обилазак засада и упознавање са примењеним мерама неге у овогодишњој сезони.

Донета је одлука да мали произвођачи успоставе сарадњу са великим компанијама које им могу обезбедити пласман на глобалном тржишту.

ПСС Рума

др директор Јован Кромпић