PSS Sremska Mitrovica - Međuredno kultiviranje okopavina

MEĐUREDNO  KULTIVIRANJE  OKOPAVINA

 

Međuredna kultivacija je neophodna agrotehnička mera nege prolećnih useva. Ovom agrotehničkom merom vrši se razbijanje pokorice, uništavanje korova, rastresanje i aeracija zemljišta. Razbijanjem pokorice prekida se kapilarni sistem, čime se smanjuje gubitak vlage iz zemljišta putem evaporacije. Ovom agrotehničkom merom uspešno se rešava problem korova koji se nalaze u međurednom prostoru, kao i korova koji se zbog svog porasta ne bi mogli uništiti hemijskim preparatima u normalnim usevima. Obezbeđivanje bolje provetrenosti zemljišta dovodi do povećanja aktivnosti korena gajenih biljaka, a pogoduje i razvoju aerobnih mikroorganizama. Izostavljanjem međuredne kultivacije na zemljištima težeg mehaničkog sastava i niskog sadržaja organske materije u toku vegetacije, dolazi do stvaranja anaerobnih uslova u zemljištu. Pri sadržaju kiseonika ispod 10% u zemljišnoj atmosferi dolazi do usporavanja rasta i razvoja korenovog sistema i aktivnosti aerobnih mikroorganizama, a ukoliko njegov sadržaj padne ispod 2% rast korena prestaje, kao i aktivnost aerobnih miroorganizama (ovakvo zemljište se smatra mrtvim). Mrvljenjem i rastresanjem površinskog sloja zemljišta, stvaraju se preduslovi za bolju akumulaciju padavina u narednom periodu (ne dolazi do površinskog oticanja vode i/ili njenog isparavanja zbog nemogućnosti zemljišta da ih usvoji).

 

Uspeh međuredne kultivacije, zavisi od određenog broja faktora, među kojima su najvažniji ispravnost mašine, odgovornost rukovaoca, veličine korova (korovi koji se uništavaju ne smeju biti veliki) i vlažnosti zemljišta. Nakon kultivacije, zemljište treba da bude što ravnije, da površina zemljišta koja odaje vodu bude što manja. Brzina kretanja traktora prilikom kultiviranja, dubina, veličina zaštitne zone (širina neobrađene trake zemljišta oko reda), treba da zavisiod biljne vrste, razvijenosti useva i tretmana herbicidima. Prilikom prvog kultiviranja brzina kretanja treba da je od 6 km/h, kako ne bi došlo do zatrpavanja mladih biljaka. Ukoliko se rizomski korovi uništavaju hemijskim putem potrebno je odrediti pravo vreme od momenta primene hemijskih preparata do vremena međurednog kultiviranja. Preranim kutiviranjem, preseca se korenov sistem korova, tako da hemijski preparat ne može u potpunosti da obavi svoju funkciju, odnosno ne dođe do svih delova korena-rizoma, tako da se iz preostalih delova nastavlja vegetacija. Kultiviranje u uslovima kada su korovi prerasli, dovodiće do čestog zagušivanja mašine (česta stajanja, zatrpavanja mladih biljaka useva ostacima korova..), dok će rad u prevlaženom zemljištu dovesti do narušavanja mrvičaste strukture.

 

                                             dip.ing.Jovan Bojić