PSS Vrbas - održana radionica u Bačkom Dobrom Polju

DodatakVeličina
Datoteka spisak.docx354.78 KB

Savetodavac Katarina Radonić održala je radionicu u Bačkom Dobrom Polju sa temom Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija.