PSS Vrbas - održana radionica u Kucuri

DodatakVeličina
Datoteka spisak.docx341.89 KB

Savetodavac Katarina Radonić održala je radionicu 21.05. u Kucuri. Tema , Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija.