Stanje pšenice na području opštine Kovin

DodatakVeličina
Image icon Sl.1. Simptomi na biljkama1.63 MB
Image icon Sl.2. Simptomi na biljkama237.52 KB

Stanje pšenice na području opštine Kovin

Sobzirom da je u jesenjoj setvi 2019.godini na podrucju opštine Kovin zasejano 3860 ha pšenice, sto je najmanja površina pod pšenicom u poslednjih desetak godina. Izuzetno sušna jesen učinila je da se ratari suoče sa neuobičajenim uslovima za pripremu i setvu pšenice. Svi optimalni rokovi i pravila struke postali su u ovakvim termina neprimenljivi, pa je tako zasejana povrsina manja od planiranih površina, a glavni problem ratarima predstavljalo je suviše dug period bez padavina i suvo zemljište koje se nije moglo kvalitetno pripremiti za setvu.
Tokom zimskog perioda nismo imali snežni pokrivač ni dovoljno padavina tako da se pšenica razvijala uglavnom u nepovoljnim uslovima što se tiče zemljišne vlage. Početak proleća, takođe karakteriše deficit padavina u ovom delu Banata. Mere zaštite su izvedene pravovremeno, međutim na biljkama krajem meseca aprila vidljivi su znaci sve većeg deficita vlage ,koji se ogleda pojavom simptoma od žutila starijeg lišća, zaostajanja biljaka u porastu uvijanje listova do sušenja kako vrhova lišća tako i najstarijeg lišća u prizemnom delu stabla. Proizvođači su u početku sumnjali na prisustvo bolesti, međutim to su sve simptomi deficita zemljišne vlage.
Prvomajske padavine su koje su stigle sa velikim zakašnjenjem u količini od 10-15-20mm u zavisnosti od lokaliteta dobrodošle su pre svega strnim žitima a isto tako i ostalim usevima. Padavine iako nedovoljne svakako će malo popraviti stanje useva.
Jesenja obrada zemljišta na terenu ja jsno uočljiva, tako da parcele sa dobrom obradom imaju bolje useve i na njih deficit vlage nije tako uočljiv, nema oaznog žutila na parcelama ni suve lisne mase na biljkama.
Deficit vlage uticao je i na slabiju pojavu ekonomski značajnijih bolesti na pšenici, ali će se svakako odraziti i na prinos.

Savetodavac Divna Marić