Tretman u ječmu

 

Na području delovanje naše PSS usevi ječma se u zavisnosti od sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja. 

Usevi se nalaze u fazi od trećeg kolenca do pojave lista zastavičara i gde su uglavnom već sprovedene hemijske mere zaštite od prouzrokovača bolesti. U takvim usevima se registruje prisustvo simptoma različitih vrsta pegavosti (mrežasta pegavost lista ječma, sočivasta pegavost lista ječma, ramulariozna pegavost ječma) i pepelnice žita. U zavisnosti od sortimenta, predhodno sprovedenih hemijskih mera zaštite, gustine useva  i drugih primenjenih agrotehničkih mera, procenat biljaka sa simptomima pegavosti se kreće od 10 do 70.

Kako bi se sačuvao prinos i sprečilo dalje širenje patogena proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo simptoma bolesti. Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti preporučuje se primena jednog od registrovanih fungicida:

1. Zantara (tebukonazol + biksafen), doza primene: 1 - 1,25 l/ha

                   2. Osiris (epoksikonazol + metkonazol) ), doza primene:  1,5 - 2,5 l/ha

3. Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) ), doza primene:  1,5 l/ha

4. Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) ), doza primene:  0,4 - 0,6 l/ha

5. Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) ), doza primene:  0,9 – 1,2 l/ha

6. Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) ), doza primene:  0,75 - 1 l/ha

                                                                                                                         Živanka Špirić, dipl.inž.