Tretman u zasadima koštičavog voća

Koštičave voćne vrste (breska, kajsija, trešnja, višnja, šljiva) u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze se u različitim fazama cvetanja do precvetavanja kada u povoljnim uslovima može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa). U prisustvu vlage micelija gljive sporuliše i infekcija se ostvaruje preko žiga tučka. Ova gljivica poznata je još pod nazivom monilioza koštičavog voća.

Ukoliko dođe do ostvarenja infekcije nemoguće je sprečiti dalji razvoj gljive primenom fungicida, pa su preventivne mere zaštite najvažnije za suzbijanje ovog prouzrokovača bolesti .

Proizvođačima se preporučuje praćenje faza razvoja voća i vremenskih uslova. U fazama cvetanja i pred najavljene padavine preporuka je primena nekog od registrovanih fungicida: Ciprodex 0,05%, Neon 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Signum 0,562-0,75 kg/ha, Akord 0,75 kg7ha, Octave 0,04% ili drugi.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Pre upotrebe bilo kog preparata za zaštitu bilja treba detaljno pročitati uputstvo i postupiti u skladu sa njim – obratiti pažnju na propisanu dozu, koncentraciju i količinu vode.

Takođe, voditi računa o vremenskim prilikama tokom primene, uraditi tretman po mirnom i tihom vremenu bez vetra.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da obavezno vode  evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

 

dipl. inž. Živanka Špirić