Tretman u zasadu jabuke

Jabuke se nalaze u različitim fenofazama, od faze formiranih crvenih pupoljaka do faze punog cvetanja.

S obzirom na osetljivu fazu razvoja  jabuke, kao i na najavljene nestabilne vremenske prilike tokom sledeće nedelje proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije mankozeb za zaštitu od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis): Mankogal-80 ili Dithane DG neotec u količini 2,5 kg/ha.

U zasadima gde se uoči prisustvo belih mladara preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje radi smanjivanja infektivnog potencijala patogena, prouzrokovača pepelnice. Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena sledećеg preparata: Karathane Gold 350 EC (meptildinokap) 0,4 - 0,5 l/ha.

Pre upotrebe bilo kog preparata za zaštitu bilja treba detaljno pročitati uputstvo i postupiti u skladu sa njim – obratiti pažnju na propisanu dozu, koncentraciju i količinu vode.

Takođe, voditi računa o vremenskim prilikama tokom primene, uraditi tretman po mirnom i tihom vremenu bez vetra.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da obavezno vode evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

 

dipl. inž. Živanka Špirić