Tretman u pšenici

 

            U zavisnosti od vremena setve pšenica se nalazi u različitim fazama razvoja. Pravi trenutak za suzbijanje korova u usevu pšenice je kad korovi počnu da ugrožavaju normalan rast i razvoj useva, odnosno to je period od bokorenja do pojave prvog kolenceta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Stabilizacijom vremenskih uslova doći će do naglog porasta korova te u narednom periodu treba izvesti mere zaštite. Prilikom izvođenja ove operacije treba voditi računa o vremenskim uslovima, temperaturi, fazi porasta, prisustvu korova kao i njihovom porastu i izboru odgovarajućeg preparata.

        Preporuka preparata: LAREN MAX-PX, MURAL, BONACA EW, GRANSTAR 75-WG, CEREALIS, LANCELOT 450-WG, TEZIS, METMARK, ESTERON, MUSTANG, SEKATOR OD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Sredstva treba primenjivati strogo prema priloženom uputstvu.

        Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja faze razvoja i prisustva bolesti.  Ukoliko se u fazi vlatanja utvrde simptomi bolesti na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Duett ultra, Ceres  (a.m.tiofanat-metil + epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha ili
  • Amistar extra  (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili
  • Antre plus (a.m. tiofanat-metil + tebukonazol ) 1,5 l/ha ili
  • Opera Max (a.m.piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha ili
  • Sphere (a.m. trifloksistrobin + ciprokonazol ) 0,5 l/ha ili
  • Custodia  (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha

                                                                                                        Živanka Špirić, dipl.inž.