PSS SENTA: Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi i za krave za uzgoj teledi za tov u 2020.-oj godini

Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi i za krave za uzgoj teledi za tov u 2020.-oj godini

Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

           Podsticaji u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ostvaruju se na osnovu zahteva koji podnosi  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

          Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overena od strane klanice i naadležnog veterinarskog inspektora.

          Lice koje podnosi zahtev ostvaruje pravo za na podsticaje u stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu, dok se pravo na podsticaje u stočarstvu za tov svinja ostvaruje za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom pljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine.

         Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

          Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gorenavedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

          Visina podsticaja za tov:

  • Junadi     =15.000,00 dinara po grlu
  • Jagnjadi  =  2.000,00 dinara
  • Jaradi      =  2.000,00 dinara
  • Svinja      =  1.000,00 dinara

 

 Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teledi za tov

 

         Podsticaj se ostvaruje za NAJMANJE DVE oteljene krave,a na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

         Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu  od 1.februara do 31 jula  tekuće godine, za krave oteljene u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna  tekuće kalendarske godine, a   može da podnese SAMO JEDAN ZAHTEV za ostvarivanje prava na podsticaje u navedenom period, a za isto grlo zahtev može da podnese jednom  za jednu kalendarsku godinu.

          Visina podsticaja iznosi 20.000,00 dinara po grlu.

 

          Poštovani poljoprivrednici, niste zakasnili sa podnošenjem zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje  u stočarstvu, te vas molimo budite odgovorni ispoštujte mere Vlade Republike Srbije do okončanja vanrednog stanja.