Primena N Sensor tehnologije na parceli uljane repice

Ishrani azotom gajenh biljaka pažnja se posvećuje još od 1977 godine kada su Werman i Scharpf predstavili N-min metodu. Metoda je omogućila da se za željeni prinos na osnovu sadržaja lakopristupaćnog mineralnog nitratnog azota u zemljištu obavi đubrenje useva azotnim đubrivima.

Od tada do danas razvijene su; difenil amin metoda gde se koristi biljni materijal, brzi metod merenja Nitracheck aparatom gde se koristi zemljište, N-Tester i N Sensor koji se razvijaju paralelno i koriste biljni materijal, NDVI senzor i OptRx senzor, N Pilot, atLeaf i mnogi drugi.

Prezentacija u nastavku prikazuje rad N Sensor uređaja na usevu uljane repice u prihrani na jednoj odabranoj parceli. Neophodno je da posedujete DGPS i VRT rasipač mineralnih đubriva.

Jedan od uslova očuvanja resursa na kojem obavljate proizvodnju, vrlo značajan i važan, je kontrola primene azotnih đubriva po principu 4P (4R Engl.) - pravi izvor, prava količina, pravi način primene i pravo vreme/mesto primene. Ovo je značajno za očuvanje životne sredine.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., ratar-povrtar, PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO.

Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka ULJANA REPICA-NSensor.pptx633.27 KB