PSS Novi Sad održano predavanje u Gložanu

26,02,2019, godine u 10,oo h, održano je predavanje u Gložanu u Lovačkom domu. Teme su bile: 1, Prihrana pšenice (N-min)

                                                                                                                                                             2, Zaštita životne sredine

                                                                                                                                                             3, Vođenje matične evidencije

Predavanju je prisustvovalo 11 proizvođača.