PSS Novi Sad održano predavanje u Loku

24,02,2019, godine u 10.oo h, održano je predavanje u Domu penzionera u Loku. Teme su bile: 1, Rezultati makroogleda kukuruza u 2019, godini

                                                                                                                                                         2, Zaštita životne sredine

                                                                                                                                                         3, Vođenje matične evidencije

Predavanju je prisustvovalo 13 poljoprivrednih proizvođača.