PSS Novi Sad održano predavanje u Mošorinu

13,02,2019, godine u 19.oo h, održano je predavanje u Mošorinu. Teme su bile: 1, Rezultati makroogleda kukuruza u 2019, godini

                                                                                                                                2, Zaštita životne sredine

                                                                                                                                3, Vođenje matične evidencije

Predavanje je održano u prostorijama MZ Mošorin, a prisustvovalo mu je 10 proizvođača.