PSS Novi Sad održano predavanje u Kaću

12,02,2019, godine,  u 18.oo h , održano je predavanje u Lovačkom domu u Kaću. Teme su bile: 1, Rezultati makroogleda kukuruza u 2019, godini

                                                                                                                                                           2, Zaštita životne sredine

                                                                                                                                                           3, Vođenje matične evidencije

Predavanju je prisustvovalo 17 proizvođača.