PSS Subotica:Struktura, ekonomska snaga i marketing proizvoda poljoprivrednih gazdinstava

Struktura, ekonomska snaga i marketing proizvoda poljoprivrednih gazdinstava

Publikacija „Struktura, ekonomska snaga i marketing proizvoda poljoprivrednih gazdinstava“ je izrađena na osnovu „Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini“. Cilj analize jeste da prikaže strukturu, ekonomsku snagu i marketing proizvoda gazdinstava.

Prosečno KPZ po PG u Republici Srbiji iznosi 6,16 ha, najveće je u Vojvodini (12,39 ha), a najmanje u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji (4,27 ha). Veličina KPZ je podeljena u devet intervala, te je tako kategorija 2,01–5,00 ha najzastupljenija, odnosno 182 253 PG pripada ovoj kategoriji, dok samo 1 422 PG pripada kategoriji 100 i više ha.

Korišćeno poljoprivredno zemljište (KPZ) čine: poljoprivredno zemljište na okućnici, oranice i bašte(uključujući i ugare), stalni zasadi (voćnjaci, vinogradi, rasadnici i ostali stalni zasadi), livade i pašnjaci koje gazdinstvo obrađuje/koristi u poljoprivrednoj 2017/18. godini. U 71 opštini PG prosečno raspolažu sa 2 do 5 ha KPZ, sa izuzetkom krajnjeg severa Republike Srbije, u kome je najveći broj opština sa prosečnom veličinom KPZ većom od 10 ha.

Znanje i veštine nosioca PG:
Najveći broj menadžera PG znanje u poljoprivredi je stekao, prvo, iskustvom, baveći se poljoprivredom (49%), drugo, tako što je završio bilo koju srednju školu (42%), treće, neku drugu višu školu ili fakultet (5%), četvrto, završio srednju poljoprivrednu školu (3%), i, peto, višu školu ili fakultet iz oblasti poljoprivrede (1%). Prosečna starost nosioca PG iznosi 60 godina kod muškaraca, a 65 kod žena.
Prema ekonomskoj veličini PG, a prema klasifikaciji EU, najzastupljenija su mala (46%), zatim veoma mala (28%)i srednja (21%). Velika čine (5%) ukupnog broja, dok veoma velikih nema.

Marketing proizvoda:
U analizi PG su prema obimu marketinških aktivnosti posmatrana u sledećim kategorijama: PG – prodaju sopstvene proizvode, PG gde dominira direktna prodaja – prodaju više od 50% sopstvenih proizvoda kroz direktne kanale marketinga, i naturalna PG – više od 50% sopstvene proizvodnje potroše na gazdinstvu.
Od ukupnog broja anketiranih poljoprivrednih gazdinstava (564 541), više od polovine prodaje sopstvene proizvode. Najviše registrovanih PG koja prodaju sopstvene proizvode je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, zatim u Regionu Vojvodine, sledi Region Južne i Istočne Srbije, a najmanji je u Beogradskom regionu.
Najveći broj gazdinstava pripada kategoriji „Mešovita gazdinstva za biljnu i stočarsku proizvodnju“ (171 603), zatim kategoriji „Specijalizovana gazdinstva za ratarstvo“ (125 932) i kategoriji „Mešovita gazdinstva za biljnu proizvodnju“ (88 114).

Najveći broj specijalizovanih gazdinstava se nalazi u Vojvodini.

IZVOR: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196002.pdf