Stanje nitratnog azota i prihrana ozimih useva na području Subotice

Стање нитратног азота у земљишту и прихрана озимих усева 2020. године на подручју Града Суботице

1. Засејане површине у јесен 2019. и услови сетве
Сетва озимих усева у региону Суботице почела је крајем августа сетвом уљане репице. Падавине крајем августа и почетком септембра условиле су повољне усеве за сетву ове културе, али треба истаћи да је због лошег искуства са сетвом претходне године, део произвођача одустао од сетве ове културе. До 9.септембра је било засејано око 2500 ха овом културом, када је за један сат пало око 30 литара кише уз олујни ветар. Сетва је настављена после 5 дана када се земљиште просушило, с тим што је око стотину ха пресејано због покорице. До 25.септембра посејано је око 4000 ха уљаном репицом.
Сетва озимог јечма и пшенице почела је око 25. септембра на појединим парцелама, али је пуним интензитетом почела са првим данима октобра, тако да је до 25. октобра засејано око 4500 ха јечмом и око 90% од укупно засејаних 20300 ха пшеницом. Око 10% пшенице засејано је до половине новембра.
2. Резултати анализе и стање нитратног азота пред прихрану
ПСС Суботица за потребе прихране озимих усева, од 2012. године спроводи Н-мин анализе на садржај нитратног азота код заинтересованих пољопривредних произвођача. До сада је током јануара и фебруара ове године извршено узорковање земљишта на око 5,9% површина засејаних озимим усевима, односно на 842 ха засејаних пшеницом, 295 ха засејаних јечмом и 573 ха засејаних уљаном репицом.

Damir Varga