Rezultati ispitivanja ukupnog sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola u 2019 godini

REZULTATI ISPITIVANJA UKUPNOG SADRŽAJA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA

U ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2019 GODINI

 

                 Ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu vršeno je na uzorcima zemljišta koji su bili obuhvaćeni Planom realizacije aktivnosti kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2019 godini. Planom je predviđeno da se sa našeg područja delovanja u 2019 godini osnovna agrohemijska analiza (ukupan azot, lakopristupačni fosfor, lakopristupačni kalijum, kaclijum karbonat, humus i reakcija zemljišta) izvrši u hemijskoj laboratoriji PSS Bačka Topola d.o.o. (348 uzorka), a ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu izvrši u hemijskoj laboratoriji PSS Zrenjanin d.o.o. (9 uzorka).

 

               U ispitivanim uzorcima na sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu određen je ukupni sadržaj metala, po metodi  EPA 7000B:2007,  a priprema uzorka je izvršena po metodi EPA 3052:1996.

 

Tabela br.1. Podaci o parcelama sa kojih su uzeti uzorci zemljišta za utvrđivanje sadržaja opasnih i

                    štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola

 

Red.        br.

Politička opština

Katastarska opština

Katastarski broj

Površina (ha)

Dubina (cm)

Vlasništvo

1

Bačka Topola

Bajša

4493

67,87

0-30

Državno

2

Bačka Topola

Bajša

4484

52,19

0-30

Državno

3

Bačka Topola

Gunaroš

2069

81,93

0-30

Državno

4

Bačka Topola

Mali Beograd

1795

50,00

0-30

Državno

5

Bačka Topola

Mali Beograd

1800

47,00

0-30

Državno

6

Bačka Topola

GornjaRogatica

1695

99,88

0-30

Državno

7

Bačka Topola

GornjaRogatica

1652

74,64

0-30

Državno

8

Bačka Topola

GornjaRogatica

2494

60,78

0-30

Državno

9

Bačka Topola

Njegoševo

554/4

65,12

0-30

Državno

 

              Svi uzorci su pozicionirani sa mobilnim telefonom Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) preko aplikacije AgroSens APV, a postupak pozicioniranja GPS uređajem odnosi se na očitavanje GPS koordinate tačke u prostoru koja reprezentuje prosečan uzorak.

 

Tabela br.2. Sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola

 

Red.        br.

Bakar (mg/kg)

Cink (mg/kg)

Nikal (mg/kg)

Hrom        (mg/kg)

Arsen (mg/kg)

Živa (mg/kg)

Olovo (mg/kg)

Kadmijum (mg/kg)

1

14,25

46,15

21,56

21,33

2,06

0,29

17,03

0,73

2

13,11

43,35

23,03

22,56

1,63

0,27

18,72

0,65

3

13,15

44,06

21,53

21,52

1,82

0,29

17,86

0,47

4

13,10

42,28

21,95

23,70

1,89

0,28

17,72

0,45

5

12,38

41,41

20,33

21,84

1,93

0,30

16,44

0,45

6

12,66

41,91

20,83

22,66

2,05

0,26

16,55

0,44

7

14,72

45,53

23,92

24,80

2,21

0,28

16,80

0,78

8

12,97

41,81

22,10

21,76

2,16

0,27

15,29

0,73

9

15,57

46,12

22,15

20,12

2,23

0,30

15,99

0,80

Prosek

13,55

43,62

21,93

22,25

2,00

0,28

16,93

0,61

Min.

12,38

41,41

20,33

20,12

1,63

0,26

15,29

0,44

Max.

15,57

46,15

23,92

24,80

2,23

0,30

18,72

0,80

MDK*

100

300

50

100

25

2

100

3

 

MDK * Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja, Sl. glasnik RS, broj 23/1994

               Svi podaci su upisani u elektronsku bazu podataka AgroSens APV - Analiza zemljišta (https://apv.biosense.rs/#!/app-h/soilanal), gde su uneti rezultati hemijskih analiza kao i drugi podaci za uzete uzorke na terenu, u skladu sa instrukcijama Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 

           U okviru ispitivanja ovih 9 uzorka zemljišta  nije izmeren sadržaj opasnih i štetnih materija veći od MDK za poljoprivredno zemljište.

 

 

                 Na rastvorljivost i pristupačnost mikroelemenata i teških metala u zemljištu, u najvećoj meri, utiče pH reakcija zemljišta, sadržaj organske materije, mehanički sastav zemljišta (udeo frakcije gline), zatim sadržaj kalcijum karbonata i pristupačnog fosfora u zemljištu.

 

                  Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja zemljišta u 2019 godini na sadržaj opasnih i štetnih materija na području opštine Bačka Topola može se zaključiti: 

 

·   Sadržaj opasnih i štetnih materija nije prelazio dozvoljene vrednosti (MDK) ni u jednom ispitanom uzorku zemljišta.

·   Zemljišta  sa područja opštine Bačka Topola ne karakteriše veći sadržaj teških metala litogenog porekla.

·   Rezultati ispitivanja su pokazali da u pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija, zemljište nije zagađeno, odnosno nema zagađenja antropogenog porekla.

·   Na ispitivanom području se i ne očekuje prisustvo većih količina pristupačnih formi metala usled prisutne visoke pH vrednosti, visokog udela čestica gline i praha na ispitivanom zemljištu. Ove karakteristike zemljišta utiču na manju mobilnost metala i njihovu pristupačnost biljkama.

·   U pogledu sadržaja opasnih  materija na području opštine Bačka Topola ne postoje potencijalni rizici za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane.

 

 

 

 

                                                                                                                                        dipl.ing. Dragan Kljajić