PSS Kikinda: Održano predavanje u Kikikinda

DodatakVeličina
Image icon P1240004.JPG2.69 MB
Image icon P1240003.JPG2.74 MB

Dana 23.1.2020 savetodavci PSS Kikinda ,  Zoran Simić i Jelena Kljajić su održali predavanje zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima. Predavanju je prisustvovalo 22 proizvođača , a teme su bile: Zoran Simić - Sadržaj lakopristupačnog azota i prihrana ozimih useva; Jelena Kljajić - Značaj zaoravanja žetvenih ostataka.