Radionica ''Dohrana kvasaca tokom fermentacije''

U utorak 24.09.2019 održala se radionica u prostorijama Enološke stanice sa temom: ''Dohrana kvasaca tokom fermentacije''.

Radionicu držao savetodavac Čejić Vladimir