PSS SENTA - Šume izvor kiseonika

ŠUME  - IZVOR ŽIVOTA

Zdravu životnu sredinu i održivi razvoj društvene zajednice nije moguće zamisliti bez šume. Šumski ekosistemi imaju izuzetan društveno-ekološki značaj.

Šume apsorbuju ugljen-dioksid iz atmosfere i proizvode kiseonik, tako da su jedan od najznačajnijih prirodnih resursa. Šumski ekosistemi spadaju među najvažnije i najsloženije kopnene ekosisteme sa biodiverzitetom koji čine različite biljne i životinjske vrste, gljive i mikroorganizmi.

 Funkcije šuma su mnogostruke.  Neke od njih su:

1.-  proizvodna funkcija šuma predstavlja izvor za dobijanje drveta i hrane,

2.-  zaštitna funkcija sprečava i smanjuje eroziju zemljišta, prečišćava vodu i služi kao izvorište za vodosnabdevanje,

3.- uloga u procesu adaptacije i prilagođavanja klimatskim promenama,

4.- doprinose ukupnom bilansu kiseonika, ugljen-dioksida i vlažnosti vazduha,

5.- predstavljaju prostor za rekreaciju, i

6.-  vezane su i za kulturno nasleđe.

Neadekvatna briga o šumama, klimatske promene, česti šumski požari i suše, problemi su čitavog čovečanstva. Zato je pošumljavanje prepoznato kao jedna od glavnih mera u borbi protiv klimatskih promena.

Shvatanje i razumevanje važnosti šuma i njihove uloge predstavljaju ključne stvari za budućnost, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Postavljanje sve većih zahteva pred šumu i sektor šumarstva, pod pritiskom klimatskih promena, predstavlja izazov za šumske ekosisteme i šumarsku strukturu u budućnosti.

 

              

Savetodavac Ana Prijović