Dan polja hibrida kukuruza-PSS Pančevo

U sredu, 11.09.2019. godine, sa početkom u 10 časova na Oglednom polju PSS INSTITUT TAMIŠ DOO PANČEVO održan je "Dan polja hibrida kukuruza 2019".

Iako je žetva soje u toku kao i berba/žetva kukuruza u zaletu, odazvao se dobar broj poljoprivrednih proizvođača.

Na samom polju pažnja je bila usmerena na posmatranju karakteristika hibrida u godini sa većim količinama padavina u vegetaciji, kao i na otpornost hibrida na jake udare vetra tokom prethodnih nepogoda.

Posmatrani su: visina hibrida, visina klipa, lom i poleganje usled vetra.

U materijalu koji je podeljen nalazili su se "Rezultati makroogleda ozime pšenice 2019", "Rezultati prinosa hibrida suncokreta u makroogledu 2019" dok su na panou prikazani "Rezultati sorata soje u makroogledu 2019" požnjevenom dva dana ranije.

    

Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac-saradnik PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO