METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA III

METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA

Metaboličke bolesti predstavljaju poremećaje u organizmu životinja koji nastaju usled neadekvatne ishrane ili upotrebe neizbalansiranog obroka u ishrani visokoproizvodnih muznih krava.

Metaboličke bolesti krava uzrokuju velike ekonomske gubitke i to kroz smanjenu proizvodnju mleka,smanjenje reproduktivnih sposobnosti krava,povećan je remont krava u stadu i povećani su troškovi lečenja krava.

Najčešće metaboličke bolesti mlečnih grla su:
1.Mlečna groznica,
2.Ketoza,
3.Alkaloza buraga,
4.Dislokacija sirišta,
5.Sindrom masne jetre.

3.Alkaloza buraga

Alkaloza buraga se javlja kao posledica preterane ishrane visokoproizvodnih grla koncetrovanim hranivima koja sadrže visok nivo proteina a nizak nivo energije.Pojavu alkaloze buraga mogu da prouzrokuju i preterana upotreba sveže mlade trave,sveže lucerke i previše soje u ishrani krava.Među uzročnicima mogu biti upotreba trule,smrznute hrane,brza a ne postupna promena obroka,upotreba plesnivih hraniva u ishrani krava...
Kod alkaloze buraga dolazi do povećanja pH vrednosti želudačnog soka na oko 7,2 a ovo dovodi do toga da u buragu nastaje penušavi sadržaj usled čega se javlja nadun buraga i smanjujem mu se aktivnost [2].
Usled pojave alkaloze buraga dolazi do sprečavanja razvoja i uništavanja bakterija buraga tako da one nisu u mogućnosti da vezuju amonijak koji nastaje u buragu usled čega se on nagomilava i može da dovede do intoksikacije jetre.
Krave obolele od alkaloze buraga gube apetit,slabe, smanjuju proizvodnju mleka, imaju slabije reproduktivne rezultate i imaju proliv koji je mirisa na trulež.
Da bi se sprečila pojava alkaloze buraga viskokoproizvodnim kravama je potrebno povećati količinu kabastih(bogatih celulozom) hraniva u obroku jer se na taj način stimulise lučenje pljuvačke i rad buraga. Kravama se mora davati kvalitetno hranivo a nikako smrznuto ,plesnivo i prljavo jer to uništava bakterije buraga.Prilikom promene hraniva u ishrani to treba uraditi postepenim uvođenjem novog hraniva u ishranu krava.Krave treba hraniti koncentrovanim hranivaim prema proizvodnim grupama tj. prema proizvodnji mleka.