METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA II

DodatakVeličina
Image icon Slika 1-Ketoza.jpg21.77 KB

METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA

Metaboličke bolesti predstavljaju poremećaje u organizmu životinja koji nastaju usled neadekvatne ishrane ili upotrebe neizbalansiranog obroka u ishrani visokoproizvodnih muznih krava.

Metaboličke bolesti krava uzrokuju velike ekonomske gubitke i to kroz smanjenu proizvodnju mleka,smanjenje reproduktivnih sposobnosti krava,povećan je remont krava u stadu i povećani su troškovi lečenja krava.

Najčešće metaboličke bolesti mlečnih grla su:
1.Mlečna groznica,
2.Ketoza,
3.Alkaloza buraga,
4.Dislokacija sirišta,
5.Sindrom masne jetre.

2.Ketoza

Ketoza se javlja najčešće u prvim nedeljama posle telenja i manifestuje kroz gubitak apetita,gubitak telesne težine, usporeno kretanje krava,miris daha na aceton,smanjene plodnosti i smanjenje proizvodnje mleka.
Razlog pojave ketoze je nedovoljan unos energije putem obroka u organizam.Kod visoko mlečnih goveda usled povećane potrošnje energije u ranoj laktaciji nedostatak iste se nadoknađuje iz masnih rezervi organizma.Usled nedostatka glukoze kao energetske materije koja je bitna za razlaganje masti,stepen razlaganja se zaustavlja na nivou acetil-koenzimaA. Acetil ostaci se udružuju i nastaju metaboliti poznati kao ketonska tela.
Utvrđivanje ketoze se najčešće radi pomoću keto testova u vidu traka ili praha na koji se nanosi kap mokraće.Promena boje trake ili praha je indikator da su prisutna ketonska tela.
Preventiva je obezbeđenje kvalitetnog obroka u periodu pred telenje, krave hraniti prema proizvodnji mleka po grupama.