Primena totalnih herbicida na strništima

Nakon završetka žetve sledi tretiranje površina totalnim herbicidima. Detaljnije informacije o vremenu primene ovih preparata, dozi i efektu na biljke, nalaze se u prilogu.