METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA I

DodatakVeličina
Image icon 1.jpg1.45 MB

METABOLIČKE BOLESTI MUZNIH KRAVA I

Metaboličke bolesti predstavljaju poremećaje u organizmu životinja koji nastaju usled neadekvatne ishrane ili upotrebe neizbalansiranog obroka u ishrani visokoproizvodnih muznih krava.
Metaboličke bolesti krava uzrokuju velike ekonomske gubitke i to kroz smanjenu proizvodnju mleka,smanjenje reproduktivnih sposobnosti krava,povećan je remont krava u stadu i povećani su troškovi lečenja krava.

Najčešće metaboličke bolesti mlečnih grla su:
1.Mlečna groznica,
2.Ketoza,
3.Alkaloza buraga,
4.Dislokacija sirišta,
5.Sindrom masne jetre.
1.Mlečna groznica

Predstavlja metaboličku bolest visokoproizvodnih grla koja se javlja pred ili posle telenja. Manifestuje se slabim apetitom ,nižom telesnom temperaturom,uši životinja su hladne,njuška je suva i životinje više leže.Karakteristično za krave koje imaju kliničku formu mlečne groznicu je to da ubrzano slabe,nesigurno se kreću a posle ne mogu ni da ustanu,slabo reaguju na nadražaje.Ako se javi pred telenje tada se javljaju kompikacije u telenju jer krave nemaju snage da se same otele. Kod subkliničke forme mlečne groznice simptomi su slabije izraženi.Kod krava je malo snižena telesna temperatura, primećuje se nesigurnost u hodu,slabi joj apetit a ako se mlečna groznica javi pred telenje tada je telenje usporeno.
Uzrok pojave mlečne groznice kod steonih krava je iznenadno povećanje potreba organizma u Ca (kalcijum) za proizvodnju kolostruma.Pošto krave svoje potrebe za Ca podmiruju iz obroka ili iz telesnih rezervi te u vreme telenja se javlja povećana apsorpcija Ca iz creva i iz kostiju dolazi do pojave mlečne groznice.

Preventiva pojave mlečne groznice je to da se zasušenim kravama daju obroci sa niskim sadržajem Ca kako bi se stimulisalo kontinuirana mobilizacija Ca iz telesnih rezervi.
U ishrani zasušenih krava koristiti seno trava a ne lucerke, smanjiti količinu sočnih hraniva i koncentrata na minimum.
Tokom godine krave hraniti po proizvodnim grupama prema proizvodnji mleka sa kvalitetnim hranivima.Tokom ishrane prvo kravam davati kabasti a zatim koncentrovavni deo obroka (ako se ne koriste silomiks prikolice za mešanje kompletnog obroka).