Silaža-kvalitetno hranivo za goveda

Za što rentabilniju proizvodnju mleka potrebno obezbediti jeftiniju a kvalitetnu hranu za muzna grla i na taj način povećati dobit i zbog toga poljoprivrednici-proizvođači mleka treba da se opredele za pravljenje silaže.
Prilikom pravljenja silaže potrebno je obratiti pažnju na nekoliko bitnih stvari od kojih zavisi kvalitet napravljene silaže.

1.Vreme siliranja: za siliranje kukuruzne biljke optimalno vreme je kada je u fazi mlečno voštanog zrenja tj.kada je suva materija kukuruza od 30 do 35%.

2.Dužina seckanja: preporučena dužina odrezaka pri vlažnosti 65% do 70% je 1 do 2cm, a u slučaju veće vlažnosti mase za siliranje, preporučena dužina je 3 do 8 cm.Dužina seckane mase je direktno povezana sa kvalitetom siliranja, jer kod sitno seckane kukuruzne biljke sokovi iz stabljike se ravnomernije šire po celoj masi što dovodi do boljeg sabijanja a time i lakšeg istiskivanja vazduha, čime se stvaraju uslovi za mlečno kiselinsko vrenje i pravljenje kvalitetne silaže.

3.Sabijanje silomase: Potrebno je silomasu što bolje sabiti i time istisnuti vazduh.Da bi se to postiglo sloj silomase između dva gaženja treba da je što tanji,10 do 15 cm jer se tada bolje ravnomernije sabija silomasa.

4.Zatvaranje silojame: Posle punjenja i sabijanja silomase potrebno je obratiti pažnju i na zatvaranje silo jame ili kamare.Zatvaranje se može obaviti najlonom koji se optereti starim gumama ili zemljom.Cilj zatvaranja je da se prekine dotok vazduha u siliranu masu.

5.Brzina pripreme silaže: Pravljenje silaže treba obaviti u što kraćem roku, jer brzo punjenje silo jame je garant da se slojevi neće sušiti tokom pravljenja silaže a samim tim biti podložni propadanju.
Silo masa koja je na vreme pokošena,dobro ugažena i dobro zatvorena garantuje kvalitetnu silažu za ishranu stoke.

Izgled kvalitetne silaže: u dobro spremljenoj silaži lako je prepoznatljiva struktura biljaka(zrno, delovi lista i stabljike ), miris kod dobro spremljene silaže je prijatno kiselkast i blago aromatičan ,boja kvalitetne silaže kukuruzne biljke je žuto zelena a ako se dese odstupanja od ovoga to ukazuje na nepravilne tokove u procesu siliranja.
Silaža je hranivo koje se može koristiti u svim vremenskim uslovima tokom cele godine a što poljoprivrednim proizvođačima pruža ekonomičnost u proizvodnji, sigurnost i kontinuitet u ishrani goveda.

DodatakVeličina
Image icon 20150805_112244.jpg1.91 MB
Image icon 20150805_112253.jpg1.96 MB
Image icon DSC00280.jpg440.32 KB
Image icon DSC00268.jpg717.62 KB
Image icon Photo-0239.jpg290.16 KB