PSS Pancevo, Održan Dan polja

Na Oglednom polju PSS Institut Tamiš, Pančevo, 12.06.2019.godine organizovan je Dan polja "Strnih žita i zaštite bilja". Skupu su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, predstavnici semenskih kuća i distributeri semena, predstavnici hemijskih kompanija, predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja poljoprivrednika, poljoprivredni proizvođači. Brojni posetioci imali su priliku da se upoznaju sa ogledima strnih žita i zaštite bilja, a predstavljena je i saradnja sa kompanijama koje se bave senzorskim tehnologijama.