Soja-zastita od gusenica leptira

DodatakVeličina
Datoteka sarenjak.docx941.7 KB

U usevu soje zabeleženo je prisustvo leptira, položenih jaja i ispiljenih gusenica Vanesa cardui-strickov šarenjak . S obzirom da je aktuelno vreme piljenja gusenica, napomena je da one mogu dovesti do golobrsta i da treba pregledati parcele .Gusenice mogu biti različite boje, uglavnom su sivo mrke sa crnom prugom po sredini leđa , a bočno dve žute pruge.  Lako se prepoznaju i po tome što formiraju paučinu na listovima. Efikasni su preparati na bazi hlorpirifos + cipermetrin.