Pss Sremska Mitrovica DIDYMELLA APPLANATA

LJUBIČASTA PEGAVOST IZDANAKA I PUPOLJAKA MALINE – DIDYMELLA APPLANATA

 

Prouzrokovač  ljubičaste pegavosti  izdanaka i pupoljaka maline se u našim uslovima prvo uočava krajem juna i u julu mesecu. Zaraza lišća mladih jednogodišnjih izdanaka počinje  od ivice i širi se prema glavnom nervu. Kao posledica se javlja nekroza lišća između nerava u vidu latiničnog slova v, i sa mrkožutim obodom oko pega. U najčešćem broju slučajeva ovo lišće se prevremeno osuši. Lišće na starijim tj. dvogodišnjim  izdancima retko bude zaraženo.

Simptomi na izdancima se javljaju u obliku tamnih , ljubičastih pega dužine 3-5 cm, koje se šire oko pupoljaka u pazuhu i duž internodija , dolazi do spajanja pega i na taj način biva zahvaćen veći deo izdanka. U toku jeseni, pege se slabije primećuju, dok se zimi na izdancima javljaju srebrnaste ili sivkaste pege u kojima se uočavaju pseudotecije sa piknidima.

Bolest zahvata samo primarnu koru lastara. Gljiva ne prodire u pupoljke , ali su oni oslabljeni i smanjeni i često su nerazvijeni  u odnosu na zdrave. Ako su lastari zaraženi  u proleće pupoljci ne kreću.

Didymella applanata se zimi održava na zaraženim lastarima u formi micelije, pseudotecija i piknida.Tokom proleća i leta ukoliko su uslovi vlažni, gljiva stvara askospore i konidije koje vrše zarazu lišća na mladim izdancima.

Suzbijanje :

- posle berbe je neophodno ukloniti biljke koje su imale rod da se zaraza sa njih ne bi prenela na mlade lastare,

- lastari se ne smeju ostavljati da prezime i da se uklanjaju u proleće (što je čest slučaj kod nas),

-previše gusti i zakorovljeni zasadi maline pogoduju razvoju bolesti.

 U toku vegetacije koriste se fungicidi na bazi azoksistrobina , i kombinacija ciprodinila i fludioksonila .

 

 

 

Dipl.ing.Mirjana Tojagić Milovanović