Pss Sremska Mitrovica Proređivanje plodova jabuke

PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

Proređivanje plodova u intenzivnim zasadima jabuke je neizostavna pomotehnička mera kojom se ostvaruje konačna krupnoća i kvalitet plodova,uz uspostavljanje redovne rodnosti. Stabla umereno rađaju a plodovi koji se ostavljaju su približno slični i kvalitetni.Takođe treba znati da su i same voćke razvile samoregulatorne mehanizme pomoću kojih odbacuju deo plodova u čak tri navrata:

-nakon zametanja ploda

-tokom tzv.’’junskog opadanja plodova’’

-neposredno pred berbu

Mera koja prethodi proređivanju plodova je rezidba, gde se eliminišu određene grane na drvetu.

Proreda može da se vrši ručno ili hemijskim putem.

Ručna proreda je najčešći način prorede.Odvija se tako što se ručno otklanjaju sitniji plodovi i ostavlja se određen broj plodova na grani.Ukoliko su niža stabla proređivanje plodova se može obavljati sa zemlje, a ako su stabla viša moraju se obezbediti adekvatne merdevine.Nikako se ne preporučuje penjanje na samu voćku da  ne bi došlo do loma grana.

Obzirom da ručna proreda iziskuje mnogo radnih časova i da je  na tržištu prisutna paleta preparata sve više je u upotrebi hemijska proreda.Za pravilnu primenu ovih preparata neophodno je poznavanje uticaja kako spoljšnjih faktora sredine tako i toka  pojedinih fizioloških procesa.Proređivanje plodova uz pomoć biljnih regulatora rasta smatra se za imitaciju prirodnog procesa.Princip delovanja je da se uz pomoć bio regulatora zaustavi porast bočnih plodova koji su manji i da oni otpadnu kako bi ostali samo najkvalitetniji i najkrupniji plodovi.Hemijska proreda se bazira na bazi sintetičkih auksina(NAA,NAD),a u novije vreme i citokinina(BA).

Vreme primene i koncentracija preparata koji se primenjuju zavise od prečnika centralnog plodića cvasti,same sorte jabuke kao i vremenskih uslova.

                                                                  Dejan Suvić,PSS Sremska Mitrovica