PSS Zrenjanin : Radionica sa poljoprivrednim proizvodjacima u Žitištu

DodatakVeličina
Image icon spisak tanja 25.05.2019.jpg208.4 KB

Tatjana Mironović, savetodavac za zaštitu bilja je dana 25.05.2019. godine održala radionicu sa poljoprivrednim proizvođačima  od 10.30. do 12.30  u selu Žitište na PG ( Mihalj Koso ). Radionici je prisustvovalo 5 proizvođača. Teme : karantinski štetni organizmi u krompiru i Fungicidni tretmani useva nakon elementarne nepogode - grad. 

 

 

Tatjana Mironović

PSS Zrenjanin

Error | Poljoprivredna savetodavna sluzba AP Vojvodine