PSS Zrenjanin: Pojava belih klasova u usevima pšenice

Pojava belih klasova u usevima pšenice

 

Protekle nedelje su na mnogim parcelama uočeni beli klasovi u usevu pšenice koji su osušeni i prazni (sl. 1, 2 i 3). Ovakvi klasovi se u manjem broju javljaju svake godine. Problem je što ih ove godine na nekim parcelama ima nekoliko procenata. Pojedini proizvođači su procenili da u usevu pšenice ima čak desetak procenata belih klasova što je jako veliki broj. Zbog toga se postavlja pitanje šta je uzrok ove pojave i da li će se ona dalje širiti ? Proizvođači su pojavu belih klasova povezali sa gradom koji je padao pre nekoliko dana ili sa fuzarijumom klasa. Međutim, ni jedna od ove dve pojave nije dovela do sušenja klasova pšenice. Uzrok je šteta koju su napravile žitne stenice (sl. 4 i 5). Kod nas ima nekoliko vrsta ovih insekata koji pšenicu i druga strna žita oštećuju tako što ubadaju biljke da bi se hranili biljnim sokovima. Stenice ubadaju stablo, listove, klas, klasiće i zrna pšenice što ima za posledicu njihovo sušenje ili deformisanje.Pojava belih klasova je posledica ubadanja stabla ispod klasa što dovodi do sušenja čitavog klasa (sl. 6 i 7). Takvi klasovi se lako odvajaju od biljke na mestu gde su stenice ubole stablo. Ovakva šteta nastaje u ranijim fazama razvoja pa se sada ne može ništa učiniti da bi se šteta od stenica smanjila. Stenice mogu dovesti do sušenja samo jednog dela klasa. U tom slučaju dolazi do sušenja dela klasa koji se nalazi iznad mesta uboda stenice (sl. 8). U kasnijim fazama rasta mogu biti oštećeni samo pojedini klasići ili pojedina zrna u klasićima koja ostaju zakržljala i deformisana. Pšenica koja sadrži steničava zrna daje brašno lošeg tehnološkog kvaliteta. Proizvođače pšenice zbunjuje to što su se beli klasovi pojavili i u usevima koji su bili zaštićeni insekticidom u vreme klasanja. Radi se o tome da su stenice napravile štetu ranije, pre primene insekticida, a da su simptomi ispoljeni u vreme klasanja. Retki su proizvođači koji su pšenicu štitili insekticidima i pre klasanja. U vezi sa različitom štetom u pojedinim delovima atara istog sela, zapaženo je da belih klasova ima najviše u potesima gde ima neobrađenih površina. Na tim mestima stenice prezimljavaju pa im je brojnost tu veća, a samim tim i štete koje prave na usevima.