Miris vina na plutu ''Čep''

Miris vina na plutu ( čep)

Miris na plutu ili ‘’čep’’  je širok pojam koji se odnosi na vino koje karakteriše niz nepoželjnih mirisa ili ukusa koji se nalaze u boci vina.  Ovo je mana koja se pojavljuje tek nakon punjenja i odležavnja vina u boci iako su novije studije pokazale da i drugi faktori mogu biti odgovorni za ovu pojavu - uključujući drvene bačve, uslove skladištenja i transport čepova i vina. Čep se obično smatra odgovornim, a vino za koje se utvrdi da ima ovu manu kaže se da se ‘’oseti na plutu odosno čep’’. Ova mana može uticati na vina bez obzira na cenu i nivo kvaliteta.

Glavni uzrok mirisa na plutu je prisustvo hemijskih jedinjenja 2,4,6-trihloranisola (TCA) ili 2,4,6-tribromoanizola (TBA) u vinu, koji će u mnogim slučajevima preći iz plute. Poreklo samog TCA na mora biti iz plute. Pluta je u stanju da ga usvoji iz okoline, a potom prenese na vino. TCA je jedinjenje koje se ne javlja prirodno već se stvara kada se neke gljive tretiraju sa hlorisanim fenolnim jedinjenjima, koji su vrsta antimikrobnog agensa koji se koristi u obradi drveta. Ovo jedinjenje je jedan od glavnih faktora odgovornih za problem vezan za pojavu ovog mirisa koji se prenosi iz plute. Veoma male količine ovog jedinjenja, reda nanograma, mogu biti odgovorne za ovaj defekt. Vino koje sadrži TCA ima karakterističan miris, različito opisan kao nalik: na plesnive novine, mokrog psa, vlažnu krpu ili vlažan podrum. U gotovo svim slučajevima ove mane, sopstvene arome vina se značajno smanjuju, a jako zahvaćeno vino je prilično neukusno, iako bezopasno. Dok se ljudski prag za detekciju TCA meri u jednocifrenim delovima po trilionu, to može da varira za nekoliko redova veličine u zavisnosti od osetljivosti pojedinca. Detekcija je takođe komplikovana zbog posebno brzog navikavanja olfaktornog sistema na TCA, što čini miris manje očiglednim u svakom narednom njušenju.

Tretman

Postoje sistemi za filtraciju i prečišćavanje koji mogu da uklone TCA iz zahvaćenog vina. Jedan od načina uklanjanja TCA iz zaraženog vina je namakanje polietilena (plastike koja se koristi za primenu u domaćinstvu  kao što su posude za mleko i plastična folija za hranu) u zahvaćenom vinu. Nepolarni TCA molekul ima visok afinitet ka polietilenskom molekulu, čime se uklanja mana iz vina. Površina polietilena koja je potrebna da bi se smanjio miris na pod-prag osetljivosti, zavisi od nivoa TCA u pogođenom vinu, temperature i sadržaja alkohola u  vinu. Ovo se može uraditi i kod kuće, kako kaže  Andrev Vaterhouse, profesor hemije vina na Univerzitetu u Kaliforniji ‘’Davis’’, sipanjem vina u posudu sa folijom od polietilenske plastike. Proces je efektivan u roku od nekoliko minuta.

Francuska kompanija Embag prodaje proizvod pod nazivom "Ukus snova" , koji koristi kopolimer u obliku grozda kako bi se uklonio miris TCA iz vina.

Dipl.ing. Čejić Vladimir