Savetodavci PSS APV u Opatiji

Na poziv Organizacionog odbora 38. Međunarodnog simpozijuma ''Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede'', koji je održan u Opatiji od 22. do 26.02.2010 godine, PSS APV je učestvovao  sa radom pod nazivom ''Uloga i značaj Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine''.

Rad Julkice Simić i Branislava Ogrizovića prezentovao je savetodavac PSS Sombor d.o.o. Branislav Ogrizović.