Proizvodnja endivije

   Endivija je salata specifičnog ukusa, niske energetske vrednosti , bogata mineralnim materijama, posebno kalijumom, fosforom, gvožđem, vitaminom C i beta karotenom. Sadrži jabučnu i limunsku kiselinu koje joj uz gorčinu daju prijatan ukus. Postoji tri tipa sorti  endivije: 1) tip eskariol sa celim zelenim listovima, obrazuje rozetu sa rastresitom glavicom žutih ili zelenih listova 2) tip sorti sa duboko urezanim nazubljenim listovima koji obrazuju zbijenu rozetu sa središnjim listovima od svetlozelene do žuto zelene boje, i 3) lisnata endivija sa uspravnom rozetom i blago nazubljenim listovima.

     Endivija se u zaštićenom prostoru gaji iz rasada,  kada rasad  ima 4-6 listova (starost 25-45 dana). Endivija niče na 2-30C, ali je optimalna temperatura 20-220C. Oštećenja listova nastaju na -30C a za tip eskariol na -70C. Endivija najbolje uspeva na srednje teškim i plodnim zemljištima.Sadnja endivije se obavlja na rastojanje 25-30 x 30-50 cm kao i salata. U fazi obrazovanja prvih listova endivija je jako osetljiva na nedostatak vode. U toku vegetacije zaliva se sa 20 mm vode svakih 5-8 dana. . Za ranu prolećnu proizvodnju endivija se u proleće gaji pri temperaturi od 10-150C danju i 6-80C noću, dok se u toku jeseni temperatura održava na 8-100C a preko zime temperatura za održavanje je 3-50C. Pri proizvodnji u proleće biljke se neposredno pokrivaju agrotekstilom koji se skida kada prestane opasnost od mraza, dok se u jesen biljke prekrivaju početkom oktobra, sa pojavom mrazeva.Tokom  proizvodnje na listovima se mogu javiti crne kružne pege kao posledica nedostatka kalcijuma a žute fleke na starijim listovima posledica su nedostatka magnezijuma. Takav usev se prihranjuje kalcijum sulfatom i odgovarajućim tečnim đubrivom. Šema đubrenja endivije planira se na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta.  Uz prihranu mere negu su i zaštita od bolesti kao za salatu. Berba endivije se obavlja sukcesivno, kada rozeta sa glavicom dostigne masu od 150-200 g a neke sorte dostižu masu i do 800 g. Sa metra kvadratnog  u proseku se ubere  od 6-12 endivija (1,5-2,0 kg). Endivija se može čuvati na temperaturi  od 0-80C 2-3 dana, a na 0-10C uz vlažnost vazduha 97% i do 21 dan. Pri pospešivanju u tami za 20-30 dana iz zadebljalog korena obrazuje se kvalitetna rozeta. Pakuje se u letvarice ili kartonske kutije, najčešće samo  u jedan red i to sa stabljikom okrenutom na gore.. Pakovanje se obavlja prema standardima koji su različiti a razvili su se prema zahtevima tržišta.