Konkurs APV za proizvodjače vina i rakije

КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ВИНАИ РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ