PSS Sombor - Održano savetovanje o proizvodnji kukuruza

Dana 14.02.2019. PSS Sombor je održala tradicionalno savetovanje o analizi proizvodnje kukuruza u 2018. godini sa sledećim temama:

Analiza Proizvodnje kukuruza - Jelena Ivan

Rezultati ogleda kukuruza u 2018 godini - Zoran Boca

Analiza zaštite kukuruza - Jelena Perenčević

Mehanizacija u proizvdnji kukuruza - Branislav Ogrizović

Na savetovanju je bilo prisutno 85 proizvodjača.