PSS Vrbas - održan naučno stručni skup DOBAR DAN DOMAĆINE

DodatakVeličina
Microsoft Office document icon PROGRAM NOVI SAD.doc162 KB
Datoteka DOBAR DAN DOMAĆINE.docx493.28 KB

U Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu 20.02.održan je naučno stručni skup DOBAR DAN DOMAĆINE u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu , Poljoprivrednog fakulteta departman za ratarstvo i PSS Novi Sad, Zrenjanin i Vrbas. Skup je bio izuzetno posećen od strane poljoprivrednih proizvođača, oko 500 prisutnih.  U ime Pokrainskog sekretarijara skup je pozdravio sekretar za poljoprivredu dr.Vuk Radojević koji se zahvalio PSS - bama na doprinosu u organizaciji ovog skupa i odličnoj saradnji koju sekretarijat ostvaruje duži niz godina sa Savetodavnim službama Vojvodine. Takođe je upoznao poljoprivredne proizvođače o subvencijama i podsticajima APV za 2019.godinu. U ime fakulteta prisutne je pozdravio dekan, a u ime Departmanta za ratarstvo direktor dr.Dragana Latković, prisutne je pozdravio i direktor PSS Novi Sad u ime službi koje su učestvovale u organizaciji skupa.

Naučna predava sa aktuelnim temama u poljoprivredi prisutne su upoznali eminentni stručnjaci iz svog naučnog domena.Doprinos uspešnosti ovog skupa dali su i savetodavci dr.Sanja Mehandžić iz PSS Novi Sad i Katarina Radonić iz PSS Vrbas kao moderatori .

                                                                                                                                             Katarina Radonić