PROLEĆNA PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Predsetvena priprema kao i osnovna obrada imaju zadatak da ukoliko je to potrebno pomognu u prilagođavanju fizičko mehaničkih karakteristika zemljišta (gustina, veličina zemljišnih agregata) koje odstupaju od zahteva definisanih na Sl.1. ...

Nikola Škrbić, PSS Institut Tamiš, Pančevo