Podsticaji za podizanje višegodisnjih zasada

Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja,  od ove godine  se uvodi početni rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovoj meri.

Zahtevi će se od ove godine podnositi od 1.maja do 31.avgusta.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;

2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada  ima:

1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. preduzetnik

3.pravno lice, i to:  privredno društvo, zemljoradnička zadruga, naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

1) 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;

2) 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

 

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.

Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, zavisno od mesta investicije, odnosno područja gde je zasad podignut, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 5.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 3.500.000 dinara;

2) za nabavku naslona, odnosno kolja – 1.000.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima – 400.000 dinara.

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Pravo na podsticaje ostvaruju se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Izuzev kad su pitanju jagode ,  pravo na podsticaje za proizvodne zasade  jagode mogu da se ostvare pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem  kvartalu tekuće kalendarske godine.

 

 Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede na adresu

Uprava za agrarna plaćanja

Bulevar kralja Aleksandra 84,

11050 Beograd

 od 1. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine od 1. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

 Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticaje podnošenjem samo jednog Zahteva. Za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine može se podneti još jedan zahtev u istoj kalendarskoj godini.

Detaljnije informacije potražiti u Pravilnicima.

 

DodatakVeličina
PDF icon Pravilnik.pdf441.83 KB
PDF icon Izmene pravilnika .pdf934.5 KB
PDF icon zahtev .pdf879.88 KB