Gustina sklopa i razmak sadnje kod jagode

 

GUSTINA SKLOPA I RAZMAK SADNJE KOD JAGODE

Razmak sadnje uslovljen je životnim potrebama biljke i načinom gajenja.Tako se broj sadnica jagode po jedinici površine  kod različitih sistema gajenja kreće od 33000 - 120000 sadnica po hektaru.

Gustina sklopa uslovljena je u osnovi sa bujnošću sorte i sistemom gajenja.Sistem gajenja definiše način i uslove gajenja različitih tipova sadnica i vremena eksploatacije.Gustina sklopa će pre svega biti uslovljena nivoom investicionog ulaganja.Kod svih sistema gajenja jagode,gustina sklopa je upravo proporcijalna odnosu sa očekivanom zaradom.Bez obzira da li se sistemi gajenja baziraju na različitim vrstama malča,navodnjavanju,fertirigaciji,da li će se sadnice gajiti u plastenicima,na različitim supstratima,hidroponima,konzolama i sl. Jednoredni raspored sadnica bez obzira da li su sadnice posađene na plastičnoj foliji u ravni ili na gredicama gustina sklopa se kreće od 33000-50000 sadnica po hektaru.Najpoželjniji razmak u jednoredima je 90cm x 25cm što čini gustinu od 44500 sadnica po hektaru. Dvoredni raspored sadnica gustina sklopa se kreće od 33000-65000 sadnica po hektaru bez obzira da li su u ravni ili na gredicama.U praksi najzastupljeniji razmak sadnje je 40cm između redova u dvoredu i 40cm između sadnica u redu,dok je razmak uzmeđu dboreda 80cm ako je u ravni tj 85cm ako je na gredicamna.Tada je gustina sklopa 41600 do 43500 sadnica po hektaru.

Višeredni raspored sadnica u trakama ovde se gustina kreće od 58500-89000 sadnica po hektaru u zavisnosti da li je posađeno tri,četiri ili pet redova u jednoj traci.Troredna sadnja u traci sa razmakom sadnje u redu 40cm,a između redova 25-30cm ima sklop od 66000 do 71000 sadnica po hektaru,sadnja se vrši u trougao.Četvororedna sadnja u traci je najzastupljenija.Sadnja se vrši tako da su sadnice po dva krajnja reda posađene u trougao sa razmakom od 25cm između redova,a 40cm između sadnica u redu.U sredini razmak između dva dvoreda je 40cm tako da je ukupna širina trake 110cm,a širina puta između dve trake je 40cm.Na ovaj način postiže se gustina sklopa od 66000 sadnica po hektaru.Petoredna sadnja u traci sa razmakom sadnje 40cm u redu i 25-30cm između redova sa širinom puta između traka od 40cm omogućava gustinu sklopa od 77500-89000 sadnica po hektaru.

Za sadnju višerednih traka najčešće se koriste sadnice A klase ili zelene sadnice sa ciljem postizanja što ranije berbe.Sadnja se vrši u besprekorno pripremljeno zemljište,bez obzira  koji sistem gajenja je planiran.Sadnice se moraju posaditi na odgovarajuću dubinu,da koren bude pravilno raspoređen u zemlji,bez vazdušnih džepova i sl.U proizvodnji se koriste : zelene sadnice,frigo sadnice,tzv. čekajuće sadnice i kontejnerske sadnice.Pošto se jagoda prirodno razmnožava vegetativnim putem tj stolonima,ključan je polazni sadni materijal kojim se podiže matičnjak za vegetativno razmnožavanje,odnosno za proizvodnju živića ili komercijalnih sadnica.

 

PSS Bačka Topola

Savetodavac : dipl.inž. Milan Jeremić