Конкурс за опремање фарми

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години

 

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и  кабасте сточне хране на газдинству.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.03.2018. године.