Fitosanitarne mere u vinogradima

DodatakVeličina
Datoteka fitosanitarne mere u v. lozi.docx399.13 KB

Na području delovanja PSS Ruma, vinova loza je u fenofazi mirovanja.Vizuelnim pregledom vinograda, registrovali smo na zaostalim grozdovima, prisustvo sive truleži (prouz. Botrytis cinerea ) (slika 1).  To je i za očekivati jer su proteklu berbu grožđa prekidale obilne padavine, a zabeleženo je i značajno prisustvo insekata. U 2018. godini na terenu je registrovan u par navrata i grad sa jakim vetrovima. Sve to je doprinelo da smo u vinogradima i pored sprovedenih mera zaštite imali značajan % trulih grozdova.

 Siva trulež vinove loze (Botrytis cinerea), odnosno botritis ili siva trulež, jedna je od najznačajnih oboljenja vinove loze.Veoma osetljive sorte su: Chardonney,  Italijanski Rizling, Rajnski rizling, Neoplanta dok su osetljive sorte Muscat Ottonel, Pinot Noir i Sauvignon Blanc. Slabo osetljive su Cabernet Sauvignon i Merlot.

Botritys cinerea prezimljava u obliku micelije ili kao sklerocija u obolelim biljnim organima. površini vinograda. U proleće, pri povoljnim uslovima za razvoj gljive, micelija se aktivira i počinju da se formiraju konidije. Konidije se rasejavaju kišnim kapima na kraća i vetrom na duža rastojanja. Pri dospevanju na biljku proklijaju u uslovima potpune zasićanosti vazduha vlagom ili u kapi vode i tako ostvaruju zarazu. Infekcija se uglavnom ostvaruje preko rana, ali je moguća i direktnim prodiranjem micelije u osetljivo tkivo domaćina. Gljiva je policiklični parazit tako da tokom vegetacije ostvari više ciklusa zaraze. Ukoliko imamo vlažna proleća naredne sezone može ostvariti zarazu mladara i cvetova. Da do toga ne bi došlo potrebno je ostraniti trule grozdove iz vinograda. Obzirom da je rezidba vinograda u toku, to je pravi momenat za izvođenje i ove operacije.Voditi računa da se infekcioni materijal iznese iz vinograda.

 

Fitosanitarne  i mehaničke mere u vinogradima se izvode u toku jeseni, ili neposredno po završetku berbe ili rezidbe. Blagovremenim i pravilnim sprovođenjem ovih mera u značajunoj meri smanjujemo infektivni potencijal za narednu vegetacionu sezonu.

B. cinerea (Elad i sar., 2004). Suzbijanje B. cinerea je veoma zahtevno, jer patogen može da napadne skoro sve delove biljke u svim fazama razvoja (Gullino, 1992). Javlja se kako na gajenim, tako i na korovskim biljkama, može da živi i kao saprotrof na biljnim ostacima i organskim materijama u zemljištu, tako da je inokulum u usevu uvek prisutan, odnosno da je njegovo formiranje, oslobađanje i rasejavanje proces koji je stalno u toku (Rotem i sar., 1978; Jarvis, 1980).

PSS RUMA DOO

dipl.ing.Gorica Kozobarić