Preporuke za početak prihrane ozime pšenice 2019 (Pančevo)

U PSS Pančevo sadržaj lakopristupačnog mineralnog, nitratnog, azota izmeren je na 4 lokacije još 17 januara, 2019.

Ovi rezultati su samo pregled količina nitrata i nisu relevantni za preporuku o potrebnim količinama azota u prihrani 2019, kod ozime pšenice.

U prezentaciji su date slike stanja useva i vreme kada je potrebno krenuti sa prihranom. Višegodišnje merenje preporučuje prvu prihranu, na području koje pokriva PSS Pančevo, količinom 50-60 kg a.m. N/ha. U azotnom mineralnom đubrivu AN to je 150-180 kg/ha ili 80-100 kg/kj.

Drugu prihranu je neophodno obaviti uz merenja potreba NDVI senzorom (GreenSeeker), N-Tester uređajem ili N-min analizom (period važenja preporuke ne duži od 7 dana).

U prezentaciji koja se nalazi uz ovu objavu predstavljeno je stanje nitratnog azota i preporuke iz PSS Pančevo.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac-saradnik, PSS INSTITUT TAMIŠ DOO Pančevo

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati i preporuke za prihranu 20191.47 MB