PSS Sremska Mitrovica -Proizvodnja rasada paprike

DodatakVeličina
Image icon rasad 1.jpg68.91 KB
Image icon rasad 2.jpg81.57 KB

Paprika je jedna od najčešće gajenih povrtarskih vrsta, jer može da se gaji za različite namene kao i na različite načine. Može da se proizvodi u zatvorenom prostoru i na polju, kao konzumna, industrijska ili začinska. U ovom periodu (januar-februar mesec) u toku je setva paprike za ranu-plasteničku proizvodnju. Proizvodnja paprike u zatvorenom prostoru je najintezivnija i najzahtevnija, bazirana na proizvodnji iz rasada. Najvažniji  segmenat u proizvodnji paprike je proizvodnja rasada, i samo ako se proizvede zdrav i kvalitetan rasad može se očekivati zadovoljavajući  prinos i kvalitet plodova. Kvalitet rasada zavisi od temperature, svetlosti, hranljivog supstrata, kvaliteta semena, vode i đubriva. Visoka vlažnost, visoka temperatura i nedostatak svetla utiču na formiranje izduženih biljaka koje su podložnije napadu bolesti i štetočina. Greške koje nastanu u proizvodnji rasada kasnije ne mogu da se nadoknade. Rasad može da se proizvodi u hranljivim kockama, saksijama i kontejnerima. Proizvodnjom rasada u kontejnerima omogućuje se ujednačenost rasada. Prilikom proizvodnje rasada u kontejnerima posebnu pažnju treba posvetiti izboru hranljivog supstrata, kao i temperaturi i vlažnosti vazduha. Optimalna temperatura za klijanje i nicanja treba da je oko 30°C, dok u fazi rasada se smanjuje na 25°C, noćne temperature bi trebalo da su niže, ali nikako isod 15°C jer tada biljke prestaju sa rastom. Nakon  nicanja rasad treba što bolje izložiti svetlu, da bi se sprečilo izduživanje rasada, a pospešilo ukorenjavanje. Relativna vlažnost vazduha treba da je 60-70% PVK. Kvalitetan rasad paprike je visine 16-20 cm, 60-80 dana starosti, 6-10 dobro razvijenih listova, elastičnog stabla, dobro razvijenog korena i mase nadzemnog dela oko 3g.

dipl.ing Senka Mišković