Могућа решења за смањење утицаја спољних факрора у затвореном простору