РФВ- Конкурс за кредите намењене куповини нове пољопривредне механизације

РФВ- Конкурс за кредите намењене куповини нове пољопривредне механизације

 

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину нове пољопривредне механизације.

 

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације.

 

Услови кредитирања

  1. износ кредита: од 100.000,00 до 5.000.000,00 динара
  2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
  3. каматна стопа: 1.5% на годишњем нивоу
  4. сопствено учешће:најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, без учешћа у случају финансирања прикључних машина
  5. приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност, уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а
  6. рок враћања кредита: до 5 година у оквиру којих је обухваћен грејс период
  7. грејс период: до 6 месеци
  8. у грејс периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе
  9. ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно.

 

Обезбеђење кредита:
– две личне менице корисника кредита са меничним овлашћењем и
– гаранција пословне банке или хипотека првог реда на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, или
– залога на новокупљеној погонској пољопривредној машини која се финансира средствима
кредита.

 

Документацију која се подноси на конкурс можете преузети ОВДЕ.

 

Угљеша Тркуља